Insert sorgularında duplicate hatasının ignore edilmesi.

mysql> insert ignore into veritabani1.table1 select * from veritabani2.table2 where x=226;
Query OK, 87571 rows affected (4 min 58.31 sec)
Records: 111439  Duplicates: 23868  Warnings: 0

Posted in Linux, MySQL on March 21st, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Mysql replikasyonda duplicate errors hatasını es geçmek için

/etc/my.cnf ( ya da mysql konfig dosyanız hangisi ise ) dosyasına aşağıdaki parametreyi ekleyin mysql i restart edin.

slave-skip-errors = 1062

Posted in Genel on April 28th, 2009 by Kürşad DARA | | 0 Comments