Powermta Startup error: Error: host name “xxx” is not fully qualified, please configure ‘host-name’ and/or ‘domain-suffix’. hatası

PowerMTA sunucularından birini start etmek istediğimde aşağıdaki hatayı aldım.

[root@xxx ~]# /etc/init.d/pmta start
Starting PowerMTA: [FAILED]
[root@xxx ~]# pmtad --debug     
2012-04-24 12:35:56 Startup error: Error: host name "xxx" is not fully qualified, please configure 'host-name' and/or 'domain-suffix'.

Çözüm olarak hostname olarak full domain name set etmek gerekiyor.

[root@xxx sysconfig]# hostname
xxx
[root@xxx sysconfig]# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=xxx.kursad.com
GATEWAY=xxx.xxx.xxx.xxx
[root@xxx sysconfig]# hostname xxx.kursad.com
[root@xxx sysconfig]# hostname
xxx.kursad.com
[root@xxx sysconfig]# /etc/init.d/pmta start
Starting PowerMTA: [ OK ]
[root@xxx sysconfig]# pmtad --debug
2012-04-24 12:38:26 Startup error: PowerMTA is already running

Posted in Linux, Mail Servers on April 24th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Apache ve PHP’nin versiyon bilgilerini gizleme

Apache ve PHP’nin versiyon bilgilerini headerdan gizleme ihtiyacı duydum. Dursun diye buraya da koyayım bari.

Apache’nin versiyon bilgilerini saklamak için :

/etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasında ( ya da sizin conf dosyasınız nerede ise ) aşağıdaki parametreleri ayarlayın.

ServerSignature Off
ServerTokens ProductOnly

Siz aşağıdaki tablodan yararlanıp isterseniz başka değer verebilirsiniz.

ServerToken Görüntülenecek Bilgi
ProductOnly Server: Apache
Major Server: Apache/2
Minor Server: Apache/2.0
Minimal Server: Apache/2.0.55
OS Server: Apache/2.0.55 (Redhat)
Full(veya boş) Server: Apache/2.0.64 (Unix) mod_ssl/2.0.64 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5
 

Parametreleri ayarlamadan önce :

root@localhost:~# curl -I http://www.kursaddara.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Apr 2012 06:45:50 GMT
Server: Apache/2.0.64 (Unix) mod_ssl/2.0.64 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
X-Powered-By: PHP/5.2.9
Connection: close
Content-Type: text/html

Parametreleri ayarladıktan sonra :

root@localhost:~# curl -I http://www.kursaddara.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Apr 2012 06:47:56 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.9
Connection: close
Content-Type: text/html

Gördüğünüz gibi Apache bilgileri gizlendi.

Şimdi PHP versiyon bilgilerini gizleyelim.

/etc/php.ini dosyasında ( sizin config dosyanız nerede ise ) aşağıdaki parametreleri ayarlayın.

expose_php Off

Parametreleri ayarladıktan sonra :

root@localhost:~# curl -I http://www.kursaddara.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Apr 2012 06:48:47 GMT
Server: Apache
Connection: close
Content-Type: text/html

Gördüğünüz gibi PHP versiyon bilgisi gitti.

Bu parametreleri değiştirdikten sonra apache’yi restart etmeniz gerekmektedir.

Posted in Apache, Linux, PHP on April 16th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

ERROR 1598 (HY000) at line 16: Binary logging not possible. Message: Transaction level ‘READ-UNCOMMITTED’ in InnoDB is not safe for binlog mode ‘STATEMENT’ hatası

Replikasyon kullandığınız bir mySQL veritabanında aşağıdaki hatayı alıyorsanız :

ERROR 1598 (HY000) at line 16: Binary logging not possible. Message: Transaction level 'READ-UNCOMMITTED' in InnoDB is not safe for binlog mode 'STATEMENT'
mysql> show variables like "binlog_format%";
+---------------+-----------+
| Variable_name | Value   |
+---------------+-----------+
| binlog_format | STATEMENT |
+---------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)         

mysql> SET GLOBAL binlog_format="MIXED";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)   

kalıcı olarak bu ayarın durması içinde my.cnf dosyasına

binlog_format = "MIXED"

ekleyin ki sonrasında mySQL i restart ettiğinizde tekrar bu ayarlarla ugraşmayın.

Detaylı bilgi için : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/binary-log-setting.html

Posted in Genel, Linux, MySQL on April 13th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Got fatal error 1236 from master when reading data from binary log: ‘Could not find first log file name in binary log index file’ hatası

mysql slave sunucu da show slave status dediğinizde aşağıdaki hatayı alıyorsanız :

Last_IO_Errno: 1236
Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from master when reading data from binary log: ‘Could not find first log file name in binary log index file’

Öncelikle slave sunucu da

stop slave;

sonrasında master sunucu da

mysql> flush logs;
mysql> show master status;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File       | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000005 |   106 |       |         | 
+------------------+----------+--------------+------------------+

Buradan log file ismini ve position alıp daha sonra

slave sunucu da

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE=’mysql-bin.000005′, MASTER_LOG_POS=106;
mysql> start slave;

bu kadar.

Posted in Linux, MySQL on April 13th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments