dig ile reverse dns kaydı kontrolü

[root@kursad ~]# dig -x ttt.zzz.xxx.yyy    

; < <>> DiG 9.3.4-P1 < <>> -x ttt.zzz.xxx.yyy 
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER< <- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14528
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;yyy.xxx.zzz.ttt.in-addr.arpa.  IN   PTR

;; ANSWER SECTION:
yyy.xxx.zzz.ttt.in-addr.arpa. 21413 IN  PTR   aaa.bbb.ccc.com.

;; Query time: 16 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Mon Apr 29 17:28:35 2013
;; MSG SIZE rcvd: 83

Bu daha daha okunabilir versiyonu.

[root@kursad ~]# dig -x ttt.zzz.xxx.yyy +short
aaa.bbbb.ccc.com.

Posted in Linux on April 29th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

dfm komut satırından filer host user password değiştirme

dfm üstünde tanımladığınız bir netapp hostun şifresini veya kullanıcısını değiştirdiğinizde dfm erişemeyecektir. Bu yüzden dfm’ide güncellemek gerekir.

Bunun için;

dfm makinesine komut satırından erişip aşağıdaki şekilde şifreyi veya kullanıcıyı güncellemeniz gerekmektedir.

Şifre değiştirmek için :

[root@dfm ~]# dfm host set [netapp_host_ip ya da dns adı] hostpassword=[şifre]
Changed password for host xxx (427).

Kullanıcı değiştirmek için :

[root@dfm ~]# dfm host set [netapp_host_ip ya da dns adı] hostlogin=[yeni_kullanıcı]
Changed user for host xxx (427).

Posted in Dfm, Storage Systems on April 25th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

netapp read only user ekleme

Netapp üstünde bir filer’da istediğiniz rollerde bir grup yoksa aşağıdaki gibi role ve gruplar ekleyebilirsiniz.

Öncelikle gruba atamak için roller ekliyoruz.
Bütün roller için şuraya bakabilirsiniz.

filer> useradmin role add readonlyrole -a login-http-admin,api-system-get-*
Role < readonlyrole > added.

readonlyrole isimli bir role ekledik. Şiödi bu rolü bir gruba atayalım.

filer> useradmin group add readonlygroup -r readonlyrole            
Group < readonlygroup > added.

readonlygroup isimli bir grup ekledik. Son aşama kullanıcımızı bu gruba dahil etmek ve kullanıcıyı oluşturmak.

filer> useradmin user add username -g readonlygroup
New password:
Retype new password:
User < username > added.

Evet username isimli bir kullanıcı ekledik artık bu kullanıcı belirttiğimiz rollerde netapp filer’a giriş yapabilecek.

Posted in Netapp, Storage Systems on April 15th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

centos 5.3 konsoldan login olamama problemi.

Centos 5.3 sunuculardan birisinde

[root@MNFiguig ~]# uname -a
Linux MNFiguig.xxx.net 2.6.18-128.1.10.el5 #1 SMP Thu May 7 10:35:59 EDT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

konsoldan login olamiyorduk. /var/log/secure dosyasina baktigimizda asagidaki hatayi gorduk.

Apr 11 15:05:59 MNFiguig login: PAM unable to dlopen(/lib/security/pam_limits.so)
Apr 11 15:05:59 MNFiguig login: PAM [error: /lib/security/pam_limits.so: wrong ELF class: ELFCLASS32]
Apr 11 15:05:59 MNFiguig login: PAM adding faulty module: /lib/security/pam_limits.so
Apr 11 15:06:08 MNFiguig login: pam_unix(login:auth): authentication failure; logname=LOGIN uid=0 euid=0 tty=tty1 ruser= rhost= user=root
Apr 11 15:06:10 MNFiguig login: FAILED LOGIN 1 FROM (null) FOR root, Authentication failure

Biraz cebellestikten sonra cozumu bulduk :

Cozum :

/etc/pam.d/login dosyasinda

session required /lib/security/pam_limits.so

olan satiri :

session required /lib64/security/pam_limits.so

ile degistirdik sorun cozuldu.

Posted in Linux on April 11th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Komut satırından dfm’e yeni filer host eklemek.

dfm host add [ip] veya [hostname]

Posted in Dfm, Storage Systems on April 5th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments