Heartbleed kontrol scripti.

Heartbleed açığını kontrol etmek için bir script.

Python ile yazılmış.

Kullanımı :

[root@management scripts]# python hb-test.py 
Usage: hb-test.py server [options]

Test for SSL heartbeat vulnerability (CVE-2014-0160)

Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 -p PORT, --port=PORT TCP port to test (default: 443)
 -s, --starttls    Check STARTTLS
 -d, --debug      Enable debug output

Script için : Heart Bleed kontrol scripti

Orjinal Link : https://gist.githubusercontent.com/takeshixx/10107280/raw/8052d8479ad0c6150464748d639b0f5e877e8c37/hb-test.py

Not : Sadece HTTPS değil aynı zamanda IMAPS, POP3S, SMTPS protokollerini de kullanıyorsanız muhakkak test edin.

Diğer kontrol adresleri :

https://filippo.io/Heartbleed/
https://lastpass.com/heartbleed/
http://tif.mcafee.com/heartbleedtest

Posted in Genel, Linux on April 14th, 2014 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Komut satırından çalışan bazı linux network / bandwidth izleme araçları

Linux’te kullanabileceğiniz bazı konsol bazlı network / bandwidth izleme araçları.

1. bwm-ng

Açıklama :
Bandidth Monitor NG konsol bazlı çalışan anlık ethernet istatistiklerini veren bir yazılım. Linux dışında BSD, Solaris Mac OS X işletim sistemlerinde de çalışıyor.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://www.gropp.org/?id=projects&sub=bwm-ng

2. iftop

Açıklama :
Konsol bazlı çalışan anlık ethernet istatistiklerini veren bir yazılım.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://www.ex-parrot.com/~pdw/iftop/

3. vnstat

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://humdi.net/vnstat/

4. iptraf

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı. Bütün network istatistiklerini tutuyor.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://iptraf.seul.org/

5. bwbar

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://www.kernel.org/pub/software/web/bwbar/

6. iperf

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://sourceforge.net/projects/iperf/

7. ibmonitor

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://ibmonitor.sourceforge.net/

8. dstat

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://dag.wieers.com/home-made/dstat/

9. ifstat

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://gael.roualland.free.fr/ifstat/

10. ipfm

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://robert.cheramy.net/ipfm/

11. bmon

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://www.infradead.org/~tgr/bmon/

12. nload

Açıklama :
Konsol bazlı network trafik izleme yazılımı.

Ekran Görüntüsü :

Web sitesi :
http://sourceforge.net/projects/nload/

Posted in Genel, Linux on August 7th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

ERROR 1598 (HY000) at line 16: Binary logging not possible. Message: Transaction level ‘READ-UNCOMMITTED’ in InnoDB is not safe for binlog mode ‘STATEMENT’ hatası

Replikasyon kullandığınız bir mySQL veritabanında aşağıdaki hatayı alıyorsanız :

ERROR 1598 (HY000) at line 16: Binary logging not possible. Message: Transaction level 'READ-UNCOMMITTED' in InnoDB is not safe for binlog mode 'STATEMENT'
mysql> show variables like "binlog_format%";
+---------------+-----------+
| Variable_name | Value   |
+---------------+-----------+
| binlog_format | STATEMENT |
+---------------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)         

mysql> SET GLOBAL binlog_format="MIXED";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)   

kalıcı olarak bu ayarın durması içinde my.cnf dosyasına

binlog_format = "MIXED"

ekleyin ki sonrasında mySQL i restart ettiğinizde tekrar bu ayarlarla ugraşmayın.

Detaylı bilgi için : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/binary-log-setting.html

Posted in Genel, Linux, MySQL on April 13th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

mySQL veritabanında veritabanı ve tabloların ne kadar yer kapladığını görmek.

Veritabanlarının diskte kapladığı boyutu görmek için :

mysql> SELECT table_schema 'Veritabanı Adı', sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024 'Veritabanı Boyutu (MB)', sum( data_free )/ 1024 / 1024 'Boş Alan (MB)' FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema;
+--------------------------+------------------------+------------------+
| Veritabanı Adı       | Veritabanı Boyutu (MB) | Boş Alan (MB) |
+--------------------------+------------------------+------------------+
| info           |       0.25235367 |  24540.01247025 |
| information_schema    |       0.00878906 |    0.00000000 |
| kursad_test       |     3379.31728363 |    0.00000000 |
| mysql          |       0.68885231 |    0.00037384 |
| performance_schema    |       0.00000000 |    0.00000000 |
+--------------------------+------------------------+------------------+
5 rows in set, 0 warnings (3.33 sec)

Tabloların diskte kapladığı boyutu görmek için :

mysql> SELECT concat(table_schema,'.',table_name), concat(round(table_rows/1000000,2),'M') rows, concat(round(data_length/(1024*1024*1024),2),'G') DATA, concat(round(index_length/(1024*1024*1024),2),'G') idx, concat(round((data_length+index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') total_size, round(index_length/data_length,2) idxfrac FROM information_schema.TABLES ORDER BY data_length+index_length DESC LIMIT 20;         
+-------------------------------------+-------+-------+-------+------------+---------+
| concat(table_schema,'.',table_name) | rows | DATA | idx  | total_size | idxfrac |
+-------------------------------------+-------+-------+-------+------------+---------+
| mysql.help_topic          | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  0.05 |
| mysql.help_keyword         | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  0.18 |
| mysql.db              | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  0.26 |
| mysql.help_relation         | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  1.95 |
| mysql.help_category         | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  0.14 |
| mysql.tables_priv          | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  4.81 |
| mysql.proxies_priv         | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  7.39 |
| mysql.user             | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  0.75 |
| mysql.proc             | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  13.13 |
| mysql.columns_priv         | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.procs_priv          | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.event             | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.host             | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.func             | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.time_zone_transition_type   | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.time_zone_transition     | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.time_zone_name        | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.time_zone_leap_second     | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.time_zone           | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
| mysql.plugin            | 0.00M | 0.00G | 0.00G | 0.00G   |  NULL |
+-------------------------------------+-------+-------+-------+------------+---------+
20 rows in set (0.00 sec)

Bu sorguları değiştirip veritabanı ve tablo bazlı sonuçlarda elde edebilirsiniz.

Posted in Genel, MySQL on March 19th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

ERROR 1010 (HY000): Error dropping database (can’t rmdir ‘.\\’, errno: 17) hatası

mySQL üstünde bir veritabanını silmek istediğinizde bu hatayı alabilirsiniz.

Birkaç sebebi olabilir.

1. Veritabanının data dosyalarının olduğu dizinde gizli bir dosya olabilir.
2. Veritabanının data dosyalarının olduğu dizinde mySQL’in data dosyaları dışında başka dosyalar olabilir.
3. Veritabanının data dosyalarının olduğu dizinin hakları ile ilgili sorun olabilir.
vs. vs.

mysql> drop database test;
ERROR 1010 (HY000): Error dropping database (can't rmdir '.\test\', errno: 17) 

Yukardaki durumlardan birisi varsa onu çözüp sonra

mysql> drop database test;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

silebilirsiniz.

Posted in Genel, Linux, MySQL on February 29th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Turkcell VINN 2.0.1.0’te DNS değiştirme

Belgelerim klasöründe VINN klasörüne girin.

Orada rasphone.pbk isimli bir dosya var onu çift tıklayıp çalıştırın.

Daha sonra kullandığınız bağlantıyı seçin ve özellikler butonuna tıklayın.

Açılan pencerede bağlantılar sekmesine gelin ve TCP/IPv4’ü seçip özellikler butonuna tıklayın.

Orada DNS ayarlarımı manual yapılandır seçeneğini seçin ve girmek istediğiniz DNS ip lerini girip kaydedip çıkın. Sonra Turkcell VINN programını kapatıp tekrar açın bağlanın ayarlarınız aktif olması gerekir.

İlgili ekran görüntüleri aşağıdadır.

Turkcell VINN

Turkcell VINN

Turkcell VINN

Turkcell VINN

Turkcell VINN

Posted in Genel on December 15th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments

ssh2 protokolü ile ssh1 protokolü çalışan bir makineye şifresiz bağlanmak için.

önce ssh2 çalışan makinemizde key oluşturuyoruz.

[root@localhost .ssh]# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
*********************************** 

ardından bu key’i remote makinedeki /root/.ssh/authorized_keys dosyasının sonuna ekliyoruz.

[root@localhost .ssh] cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh remote_server_hostname "cat - >> ~/.ssh/authorized_keys"

sonra remote makinede /etc/ssh/sshd_config dosyasında Protocol kısmını Protocol 1,2 şeklinde değiştirip remote makinede hem ssh1 hemde ssh2 ile bağlanabilme özelliğini aktif ediyoruz.

sonra /etc/init.d/sshd restart ile sshd yi restart edip

artik ssh2 protokolü kullandığınız makineden ssh1 protokolü çalışan diğer makineye şifresiz bağlanabilirsiniz.

Posted in Genel on April 13th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Mysql replikasyonda duplicate errors hatasını es geçmek için

/etc/my.cnf ( ya da mysql konfig dosyanız hangisi ise ) dosyasına aşağıdaki parametreyi ekleyin mysql i restart edin.

slave-skip-errors = 1062

Posted in Genel on April 28th, 2009 by Kürşad DARA | | 0 Comments

log_bin_trust_function_creators problemi

MySQL’de fonksiyon oluşturmaya çalışırken aşağıdaki hatalar ile karşılaşıyorsanız çözüm kolay.
Binary log aktif edilmiş ise bu hatayı alırsınız.

ERROR 1419 (HY000): You do not have the SUPER privilege and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable)
ERROR 1418 (HY000): This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe og_bin_trust_function_creators variable) 

Çözmek için MySQL komut satırından aşağıdaki komutu yazın.

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

Fonksiyon oluşturma işiniz bittiğinde bu değeri tekrar varsayılan haline döndürmeniz tavsiye edilir. Çünkü bu paremetrenin bilinen iki handikapı vardır :

1. Master veritabanı slave veritabanına senkronize olurken arada veri kaybı yaşayabilirsiniz.
2. Restore ettiğiniz veriler orjinal verilerden farklı olabilir.

Daha detaylı bilgi için :

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/stored-programs-logging.html

inceleyebilirsiniz.

Posted in Genel, MySQL on May 23rd, 2008 by Kürşad DARA | | 0 Comments