tek seferde butun dosyalarda search and replace ( bilgi olsun diye )

perl -pi -e 's/TTL 14400/TTL 5/g' *.db

Posted in Console, Linux on January 6th, 2014 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Linux buffer cache temizleme.

Linux sunucudaki kullanılmayan memory’yi disk cache icin ödünç alır. Bu demek değildir ki linux sunucu düşük memory de çalışıyor. Öyle değil tabii ki.

Bu durumda Linux buffer cache’i temizleyebilirsiniz.

İşlemden önce :

[root@mng02 ~]# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     88656   88061    594     0    942   62997
-/+ buffers/cache:   24122   64534
Swap:    12079    1673   10406

Şu komut ile temizliyoruz.

sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

İşlemden sonra :

[root@mng02 ~]# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     88656   15438   73218     0     68    193
-/+ buffers/cache:   15177   73479
Swap:    12079     15   12064

Gördüğünüz gibi buffer/cache temizlendi.

Ayni sekilde bunu;

/sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3

şeklinde de yapabilirsiniz.

Posted in Console, Linux on October 28th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

dig ile dkim check

dig -t txt key1._domainkey.xxxxxx.com @nameserver

Posted in Console, Linux on May 20th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

linux sunucusunun maksimum kac gb ram desteklediğini ve kaç slot un boş olduğunu bulmak için

Linux sunucunuzun desteklediği maksimum ram ve slot sayısını bulmak icab ederse;

[root@xxx ~]# dmidecode -t 16
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.

Handle 0x002A, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
    Location: System Board Or Motherboard
    Use: System Memory
    Error Correction Type: Single-bit ECC
    Maximum Capacity: 288 GB
    Error Information Handle: Not Provided
    Number Of Devices: 18

Ayrıca kaç adet slot boşta görebilmek için http://www.4schmidts.com/unix/memconf.gz adresinden memconf u indirin ve sisteminize kurun.
dmidecode ile uğraşırsanız scripte gerek kalmadan bulabilirsiniz.

Daha sonra;

[root@xxx ~]# perl memconf -v
memconf: V3.02 02-Oct-2012 http://www.4schmidts.com/unix.html
hostname: xxx
manufacturer: FUJITSU
model:  PRIMERGY RX300 S6 (Quad-Core Hyper-Threaded Intel(R) Xeon(R) E5620 2400MHz)
CentOS release 6.3 (Final), 64-bit kernel, Linux 2.6.32-279.11.1.el6.x86_64
CPU 1: Intel(R) Xeon(R) E5620 2400MHz cpu
CPU 2: Unpopulated
Memory Error Correction: Single-bit ECC
Maximum Memory: 294912MB (288GB)
DIMM-1A n/a: 4096MB 1066MHz Synchronous DDR3 DIMM, n/a n/a
DIMM-2A n/a: 8192MB 1066MHz Synchronous DDR3 DIMM, n/a n/a
DIMM-1B n/a: 4096MB 1066MHz Synchronous DDR3 DIMM, n/a n/a
DIMM-1C n/a: 8192MB 1066MHz Synchronous DDR3 DIMM, n/a n/a
empty memory sockets: DIMM-3A n/a, DIMM-2B n/a, DIMM-3B n/a, DIMM-2C n/a, DIMM-3C n/a, DIMM-1D n/a, DIMM-2D n/a, DIMM-3D n/a, DIMM-1E n/a, DIMM-2E n/a, DIMM-3E n/a, DIMM-1F n/a, DIMM-2F n/a, DIMM-3F n/a
total memory = 24576MB (24GB)

Posted in Console, Linux on November 27th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

rsync ile detaylı dosya aktarımı.

rsync kullanırken dosya transferinin ne aşamada olduğu, saniyede ne kadar dosya attığı vs gibi bilgileri görmek istiyorsanız :

–stats ve –progress parametrelerini ekleyebilirsiniz.

root#rsync -avz --progress --stats /home/* /data/
receiving incremental file list
all14112012.sql
  320110592  0%  9.08MB/s  1:19:49

Posted in Console, Linux on November 14th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

SSH bağlantılarının zaman aşımına uğramasını engellemek için

/etc/ssh/sshd_config dosyasında aşağıdaki parametreleri aktif edip sshd yi kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

ClientAliveInterval 60
TCPKeepAlive yes 
ClientAliveCountMax 99999

Posted in Console, Linux on November 7th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments