rsync ile detaylı dosya aktarımı.

rsync kullanırken dosya transferinin ne aşamada olduğu, saniyede ne kadar dosya attığı vs gibi bilgileri görmek istiyorsanız :

–stats ve –progress parametrelerini ekleyebilirsiniz.

root#rsync -avz --progress --stats /home/* /data/
receiving incremental file list
all14112012.sql
   320110592   0%    9.08MB/s    1:19:49

Posted in Console, Linux on November 14th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply