dfm komut satırından filer host user password değiştirme

dfm üstünde tanımladığınız bir netapp hostun şifresini veya kullanıcısını değiştirdiğinizde dfm erişemeyecektir. Bu yüzden dfm’ide güncellemek gerekir.

Bunun için;

dfm makinesine komut satırından erişip aşağıdaki şekilde şifreyi veya kullanıcıyı güncellemeniz gerekmektedir.

Şifre değiştirmek için :

[root@dfm ~]# dfm host set [netapp_host_ip ya da dns adı] hostpassword=[şifre]
Changed password for host xxx (427).

Kullanıcı değiştirmek için :

[root@dfm ~]# dfm host set [netapp_host_ip ya da dns adı] hostlogin=[yeni_kullanıcı]
Changed user for host xxx (427).

Posted in Dfm, Storage Systems on April 25th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply