ERROR 1010 (HY000): Error dropping database (can’t rmdir ‘.\\’, errno: 17) hatası

mySQL üstünde bir veritabanını silmek istediğinizde bu hatayı alabilirsiniz.

Birkaç sebebi olabilir.

1. Veritabanının data dosyalarının olduğu dizinde gizli bir dosya olabilir.
2. Veritabanının data dosyalarının olduğu dizinde mySQL’in data dosyaları dışında başka dosyalar olabilir.
3. Veritabanının data dosyalarının olduğu dizinin hakları ile ilgili sorun olabilir.
vs. vs.

mysql> drop database test;
ERROR 1010 (HY000): Error dropping database (can't rmdir '.\test\', errno: 17) 

Yukardaki durumlardan birisi varsa onu çözüp sonra

mysql> drop database test;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

silebilirsiniz.

Posted in Genel, Linux, MySQL on February 29th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments