Powermta Startup error: Error: host name “xxx” is not fully qualified, please configure ‘host-name’ and/or ‘domain-suffix’. hatası

PowerMTA sunucularından birini start etmek istediğimde aşağıdaki hatayı aldım.

[root@xxx ~]# /etc/init.d/pmta start
Starting PowerMTA: [FAILED]
[root@xxx ~]# pmtad --debug     
2012-04-24 12:35:56 Startup error: Error: host name "xxx" is not fully qualified, please configure 'host-name' and/or 'domain-suffix'.

Çözüm olarak hostname olarak full domain name set etmek gerekiyor.

[root@xxx sysconfig]# hostname
xxx
[root@xxx sysconfig]# vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=xxx.kursad.com
GATEWAY=xxx.xxx.xxx.xxx
[root@xxx sysconfig]# hostname xxx.kursad.com
[root@xxx sysconfig]# hostname
xxx.kursad.com
[root@xxx sysconfig]# /etc/init.d/pmta start
Starting PowerMTA: [ OK ]
[root@xxx sysconfig]# pmtad --debug
2012-04-24 12:38:26 Startup error: PowerMTA is already running

Posted in Linux, Mail Servers on April 24th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

sudo komutu geç cevap veriyorsa

[kursad@kursad ~]$ sudo su -

komutunu girdiğinizde root olmanız çok uzun zaman alıyorsa çözümü basit.

[root@kursad ~]# hostname
kursad

komutu ile çıkan makine ismini öğrenin.

Daha sonra bu makine ismini /etc/hosts dosyasında 127.0.0.1 satırının en sonuna ekleyin.

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 kursad
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

Şimdi tekrar tekrar normal bir kullanıcı ile sudo su – komutunu denediğinizde hemen root olacaksınız vakit almadan.

Posted in Linux on September 29th, 2011 by Kürşad DARA | | 0 Comments