Apache mod_rewrite loglarini aktif etmek için.

Apache rewrite kullanırken eğer rewrite aktivitelerini loglamak ve debug etmek isterseniz aşağıdaki parametreleri apache config dosyasına yazıp apache yi kapatıp açmanız gerekir.

RewriteLog "/var/log/httpd/rewrite_log"
RewriteLogLevel 3

RewriteLogLevel ı artırdıkça log dosyasınızdaki detay artacaktır ve doğal olarak apache yi yavaşlatacaktır.

Debug işlerinizi bitirdikten sonra bu parametreyi tekrar kapatırsanız mantıklı olur. Sonra unutup log dosyasının şişmesine sebeb olabilir.

Posted in Apache, Linux on May 2nd, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Apache’de Rewrite modülü ve htaccess kullanımının aktif edilmesi

Yapmanız gereken httpd.conf dosyasında aşağıdaki satırın başındaki # i kaldırmak ya da yoksa bu satırı eklemek.

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Ardından,

Rewrite modülünü hangi dizin altında kullanacaksanız onun için aşağıdaki konfigürasyonu eklemek.

<Directory /webdizini/>
   Options FollowSymLinks
    AllowOverride ALL
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Bunu da ekledikten sonra apache’yi yeniden başlatmanız (restart) veya konfigürasyonu tekrar yüklemeniz (reload) gerekmektedir.

Sonrasında nerde .htaccess kullanmak istiyorsanız orada bu dosyayı oluşturup kurallarınızı yazabilirsiniz.

Detaylı bilgi için : http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_rewrite.html

Posted in Apache, Linux on December 9th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments