[Warning] Stored routine error hatası

Eğer bu hatayı görüyorsanız mysqld.log dosyasında stored procedurelerin definerlarını düzenlemeniz gerekiyor.

080102 10:37:23 [Warning] Stored routine x: invalid value in column mysql.proc.collation_connection.
080102 10:37:23 [Warning] Stored routine x: invalid value in column mysql.proc.db_collation.
080102 10:37:23 [Warning] Stored routine x: invalid value in column mysql.proc.character_set_client.

Posted in MySQL on January 5th, 2008 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply