Eğer ssh ile başka bir yere bağlanırken yavaşlık varsa

/etc/ssh/ssh_config dosyasını açın.

GSSAPIDelegateCredentials no

yazan satırın başına diyez(#) koyun.

Artık daha hızlı bağlanabilirsiniz.

Posted in Linux on January 9th, 2008 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply