nginx – Too many open files hatası

Eğer bu hatayı alıyorsanız nginx.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin ve nginx i restart edin.

worker_rlimit_nofile 10240;

Posted in Nginx on January 17th, 2008 by Kürşad DARA | | 1 Comments

One Response to ' nginx – Too many open files hatası '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' nginx – Too many open files hatası '.

  1. Caner said,

    on March 16th, 2009 at 15:10

    Teşekkürler. Gerçekten işime yaradı.

Leave a reply