Domain bazlı php konfigürasyon ayarı yapma

upload_tmp_dir parametresini örnek alalım.

apache konfigürasyon dosyasında

<Directory /dizinadi>
php_admin_value upload_tmp_dir /dizinadi/tmp
</Directory>

şeklinde bir konfigürasyon girdiğinizde /dizinadi klasörünü root dizin olarak kullanan domainlerde upload_tmp_dir parametresi artık /dizinadi/tmp seklinde kullanılacaktır.

Posted in Apache, Linux on September 1st, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply