Warning event on netapp1:aggr0 (Aggregate Snapshot Reserve Almost Full)

Snapshot reserve almost full dediğine göre biraz ayırdığımız alanı büyültmemiz gerekiyor.

netapp1> df -A -g aggr0
Aggregate        total    used   avail capacity 
aggr0          573GB   519GB    127GB   90% 
aggr0/.snapshot     73GB    61GB   12GB   84% 

Bunun için ;

netapp1> snap reserve -A aggr0 20

komutunu kullanıyoruz.

Default olarak ayrılan alan %5 Biz bu alanı %20 ye çıkartıyoruz. Yani toplam storage’ın %20 sini kullanacak.

netapp1> df -A -g aggr0
Aggregate        total    used   avail capacity 
aggr0          573GB   519GB    54GB   90% 
aggr0/.snapshot     143GB    61GB   82GB   42% 

Posted in Netapp, Storage Systems on November 18th, 2011 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply