Text dosyasının başına satır numarası ekleme.

[root@efffe ~]# cat kursad.txt 
satir 1
satir 2 
satir 3
satir 4
satir 5

gibi bir text dosyanız var ve bütün satırların başına satır numarası koymak istiyorsunuz.
Bunun için linuxte nl isimli bir komut var

[root@efffe ~]# nl kursad.txt 
   1 satir 1
   2 satir 2 
   3 satir 3
   4 satir 4
   5 satir 5

veya

[root@efffe ~]# less -N kursad.txt 
   1 satir 1
   2 satir 2 
   3 satir 3
   4 satir 4
   5 satir 5

kullanabilirsiniz.

Fakat daha özelleştirilmiş birşeyler isterseniz awk ile bunu yapabilirsiniz.

[root@efffe ~]# awk 'BEGIN{FS=",";OFS="|"} {$1=$1; print NR,$0}' kursad.txt > satirnumarali.txt

komutunu verdiğinizde satirnumarali.txt dosyasına satır numaralı şekilde yazacaktır.

[root@efffe ~]# cat satirnumarali.txt 
1|satir 1
2|satir 2 
3|satir 3
4|satir 4
5|satir 5

Posted in Linux, Scripting on December 8th, 2011 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply