ERROR 126 (HY000): Incorrect key file for table ‘/mnt/mysql-tmp/#sql_1a76_2.MYI’; try to repair it hatası

mySQL de bir query çalıştırdığınızda;

ERROR 126 (HY000): Incorrect key file for table '/mnt/mysql-tmp/#sql_1a76_2.MYI'; try to repair it

hatasını alıyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir.

1. mySQL’in temp tabloları oluşturduğu dizini RAM üzerinde oluşturacak şekilde ayırdıysanız ve örneğin 2GB alan verdiyseniz ve gönderdiğiniz querynin oluşturduğu temp tablosu 2GB’tan büyük ise bu hatayı alırsınız. Bunun çözümü ya RAM’de temp tablo için ayırdığınız alanı artıracaksınız ya da querynizi optimize edeceksiniz.

/dev/ram1       2.0G   0 2.0G  0% /mnt/mysql-tmp
kursad:/mnt/mysql-tmp # ls -la /mnt/mysql-tmp/
total 2.0G
drwxrwxrwt 2 root root  80 Feb 16 11:01 .
drwxr-xr-x 9 root root 4.0K Feb 15 14:16 ..
-rw-rw---- 1 mysql mysql 2.0G Feb 16 11:01 #sql_1a76_0.MYD
-rw-rw---- 1 mysql mysql 1.0K Feb 16 11:01 #sql_1a76_0.MYI

2. İlgili tablo bozuk olabilir. Repair edip sorunu çözebilirsiniz.

Posted in Linux, MySQL on February 16th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply