“kernel: udev: renamed network interface eth0 to eth1” hatası

Vmware üstünde bir makine klonlayıp eth0’dan IP adresini değiştirdiğimde makine açıldığında eth0 ı aktif etmediğini yerine eth1 olarak aktif ettiğini görürseniz benim gibi, IP değiştirirken MAC adresini değiştirmemişsinizdir ve aşağıdaki gibi bir hata almışsınızdır.

Feb 24 00:38:41 mongodbs2 kernel: udev: renamed network interface eth0 to eth1

ve

[root@mongodbs2 ~]# ifconfig 
lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:5340 (5.2 KiB) TX bytes:5340 (5.2 KiB)

eth0 ın aktif olmadığını göreceksiniz.

[root@mongodbs2 ~]# ifconfig eth0 up

yazdığınızda ise

 Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.

şeklinde bir hata alacaksınız.

[root@mongodbs2 ~]# ifconfig eth1 up

yazıp yolunuza devam edebilirsiniz. Ama kafaya takıp illa eth0 istiyorum derseniz bir ufak değişiklik yapmanız gerekecek.

[root@mongodbs2 ~]# cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x8086:0x100f (e1000) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:aa:00:be", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

Burada diğer makinenin MAC adresi tanımlı kaldığı için sistem otomatik olarak eth1 e yeni MAC adresini verecek ve eth1 i aktif edecektir.

Buradan eth0 için MAC adresini doğru MAC adresi ile değiştirirseniz makineyi kapatıp açtığınızda ya da

[root@mongodbs2 ~]# ifconfig eth0 up

komutunu verdiğinizde sisteminiz eth0 üstünden çalışacaktır.

Tavsiyem makineyi kapatıp açmanız.

Posted in Linux on February 24th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply