mysql ile dump alırken bazı tabloları dahil etmemek için

–ignore-table parametresini kullanabilirsiniz.

mysqldump --ignore-table=db_ismi.table1 --ignore-table=db_ismi.table2 db_ismi > dump.sql

Posted in Linux, MySQL, Veritabanları on November 23rd, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply