rsync ile detaylı dosya aktarımı.

rsync kullanırken dosya transferinin ne aşamada olduğu, saniyede ne kadar dosya attığı vs gibi bilgileri görmek istiyorsanız :

–stats ve –progress parametrelerini ekleyebilirsiniz.

root#rsync -avz --progress --stats /home/* /data/
receiving incremental file list
all14112012.sql
   320110592   0%    9.08MB/s    1:19:49

Posted in Console, Linux on November 14th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

SSH bağlantılarının zaman aşımına uğramasını engellemek için

/etc/ssh/sshd_config dosyasında aşağıdaki parametreleri aktif edip sshd yi kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

ClientAliveInterval 60
TCPKeepAlive yes 
ClientAliveCountMax 99999

Posted in Console, Linux on November 7th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

« Previous Page