Nagios Return code of 127 is out of bounds – plugin may be missing hatası

Nagios’ta aşağıdaki hatayı alıyorsanız eğer;

Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing

Çözüm olarak

resource.cfg dosyasına

$USER2$=/etc/nagios3/libexec

eklemeniz gerekmektedir. Ekledikten sonra nagios u kapatıp açarsanız sorun düzelecektir.

Buradaki /etc/nagios3/plugins benim pluginlerimin bulunduğu dizin. Sizin eklediğiniz script nerde ise orayı yazmanız gerekir.

Posted in Linux, Nagios on December 20th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply