mySQL’de verilen GRANT haklarının geri alınması.

mySQL’de

GRANT

Örnek kullanım:

GRANT SELECT ON *.* TO 'kullanici'; 

ile verdiğiniz hakları geri almak isterseniz

REVOKE

komutunu kullanabilirsiniz.

Örnek kullanım :

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'kullanici';

Detaylı bilgi için:

REVOKE : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/revoke.html
GRANT : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/grant.html

Posted in Linux, MySQL, Veritabanları on February 19th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Leave a reply