Apache’de Rewrite modülü ve htaccess kullanımının aktif edilmesi

Yapmanız gereken httpd.conf dosyasında aşağıdaki satırın başındaki # i kaldırmak ya da yoksa bu satırı eklemek.

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Ardından,

Rewrite modülünü hangi dizin altında kullanacaksanız onun için aşağıdaki konfigürasyonu eklemek.

<Directory /webdizini/>
   Options FollowSymLinks
    AllowOverride ALL
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Bunu da ekledikten sonra apache’yi yeniden başlatmanız (restart) veya konfigürasyonu tekrar yüklemeniz (reload) gerekmektedir.

Sonrasında nerde .htaccess kullanmak istiyorsanız orada bu dosyayı oluşturup kurallarınızı yazabilirsiniz.

Detaylı bilgi için : http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_rewrite.html

Posted in Apache, Linux on December 9th, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Domain bazlı php konfigürasyon ayarı yapma

upload_tmp_dir parametresini örnek alalım.

apache konfigürasyon dosyasında

<Directory /dizinadi>
php_admin_value upload_tmp_dir /dizinadi/tmp
</Directory>

şeklinde bir konfigürasyon girdiğinizde /dizinadi klasörünü root dizin olarak kullanan domainlerde upload_tmp_dir parametresi artık /dizinadi/tmp seklinde kullanılacaktır.

Posted in Apache, Linux on September 1st, 2010 by Kürşad DARA | | 0 Comments