Nagios için PowerMTA status check plugin

Lazım oldu yazdık. Güle güle kullanın geliştirin. Bize bu kadarı yeterli.

#
#
# PowerMTA status check plugin for nagios
# Kursad DARA [mkursaddara@gmail.com]
# http://www.serbestkose.net
# 20 December 2012, the day before Maya's Armageddon.
#
#

#!/bin/bash
lynx="/usr/bin/lynx"

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Usage : $0 [powermta_host_name or powermta_host_ip]"
else
    response=`$lynx --head http://$1/status --dump |head -n1 | awk {'print $2'}`
    if [ "$response" = "200" ]; then
        status=`$lynx -dump http://$1/status |grep Status | tail -n1|awk {'print $2'}`
        if [ "$status" = "running" ]; then
            qcount=`$lynx -dump http://$1/status |grep Spool -A1 |tail -n1 |awk {'print $2'}`
            echo "OK - PowerMTA is running [ Queue : $qcount ]"
            exit 0;
        else
            echo "CRITICAL - PowerMTA is not running"
            exit 2;
        fi
    else
        echo "CRITICAL - PowerMTA is not running"
        exit 2;
    fi
fi

http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Email-and-Groupware/PowerMTA-Status-Check-Plugin/details

Posted in Linux, Mail Servers, Nagios, PowerMTA on December 20th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Nagios Return code of 127 is out of bounds – plugin may be missing hatası

Nagios’ta aşağıdaki hatayı alıyorsanız eğer;

Return code of 127 is out of bounds - plugin may be missing

Çözüm olarak

resource.cfg dosyasına

$USER2$=/etc/nagios3/libexec

eklemeniz gerekmektedir. Ekledikten sonra nagios u kapatıp açarsanız sorun düzelecektir.

Buradaki /etc/nagios3/plugins benim pluginlerimin bulunduğu dizin. Sizin eklediğiniz script nerde ise orayı yazmanız gerekir.

Posted in Linux, Nagios on December 20th, 2012 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Clickatell API’sini kullanarak nagios ile sms uyarısı gönderme

Bunun için öncelikle Clickatel firmasından gerekli üyeliği almalısınız.

Size verilen kullanıcı ve api bilgilerini aşağıdaki gibi /etc/nagios3/commands.cfg dosyasına yazın.

define command{
command_name host-notify-by-sms
command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$ \nState: $HOSTSTATE$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nInfo: $HOSTOUTPUT$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n" | wget "http:/
/api.clickatell.com/http/sendmsg?user=USERNAME&password=PASSWORD&&api_id=API_ID&to=$CONTACTEMAIL$&text='** $NOTIFICATIONTYPE$ Host Alert: $HOSTNAME$ is $HOSTSTATE$ @ $LONGDATETIME$ **'"
}

define command{
command_name service-notify-by-sms
command_line /usr/bin/printf "%b" "***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$ \nState: $HOSTSTATE$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nInfo: $HOSTOUTPUT$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n" | wget "http:/
/api.clickatell.com/http/sendmsg?user=USERNAME&password=PASSWORD&&api_id=API_ID&to=$CONTACTEMAIL$&text='** $NOTIFICATIONTYPE$ Service Alert: $SERVICEDESC$ on $HOSTNAME$ State: $SERVICESTATE$ @ $LONGDATETIME$ **'"
}

Daha sonra /etc/nagios3/conf.d/contacts_nagios2.cfg dosyası içine aşağıdaki gibi notification komutlarını girin. ( Kırmızı renkteki satırlar )

# Kursad DARA
####################

define contact{
contact_name                    swn_kursadd_sms
alias                           Kursad DARA
service_notification_period     nonworkhours
host_notification_period        nonworkhours
service_notification_options    w,c,r
host_notification_options       d,u,r
service_notification_commands   service-notify-by-sms
host_notification_commands      host-notify-by-sms
pager                           532xxxxxxx
}

Sonrasında

/usr/sbin/nagios3 -v /etc/nagios3/nagios.cfg

komutu ile nagios konfigürasyonunuzu kontrol edip hata yapmadığınızdan emin olun. Hata varsa düzeltmeniz gerekecek.

Hata yok ise

service nagios3 restart

ile nagios servisini tekrar başlatın.

Artık herhangi bir uyarı durumunda nagios size sms ile bilgi verecektir.

Posted in Linux, Nagios on September 16th, 2011 by Kürşad DARA | | 0 Comments