nginx – Too many open files hatası

Eğer bu hatayı alıyorsanız nginx.conf dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin ve nginx i restart edin.

worker_rlimit_nofile 10240;

Posted in Nginx on January 17th, 2008 by Kürşad DARA | | 1 Comments