netapp bir volumu kopyasinin snapshot alarak olusturulmasi.

Netapp ustundeki bir volume kopyasinin snapshot ile baska bir volume olusturulmasi islemi icin asagidaki sirayi izleyebilirsiniz.

1. Oncelikle kopyasini olusturacagimiz volume un bir snapshot ini aliyoruz.

snap create [volume_ismi] <snapshot_ismi]

2. Daha sonra destination volume u olusturuyoruz ya da var ise nfs, iscsi her turlu baglantisini kesiyoruz ve volume u restrict mode a cekiyoruz.

vol restrict [volume_ismi]

3. Simdi sira geldi source volume dan destination volume e snapshot i kopyalamaya

vol copy start -s [snapshot_ismi] [source_volume] [destination_volume]

4. Bu islem bittikten sonra restrict modedaki destination volume u online yapiyoruz.

vol online [volume_ismi]

5. Artik snapshot kopyasini bu volume icine acabiliriz.

snap restore -s [snapshot_ismi] [volume_ismi>

6. Bu islemler basarili bir sekilde bittikten sonra snapshotlari silebiliriz.

snap delete [volume_ismi] [snapshot_ismi]

Posted in Netapp, Storage Systems on August 2nd, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

dfm komut satırından filer host user password değiştirme

dfm üstünde tanımladığınız bir netapp hostun şifresini veya kullanıcısını değiştirdiğinizde dfm erişemeyecektir. Bu yüzden dfm’ide güncellemek gerekir.

Bunun için;

dfm makinesine komut satırından erişip aşağıdaki şekilde şifreyi veya kullanıcıyı güncellemeniz gerekmektedir.

Şifre değiştirmek için :

[root@dfm ~]# dfm host set [netapp_host_ip ya da dns adı] hostpassword=[şifre]
Changed password for host xxx (427).

Kullanıcı değiştirmek için :

[root@dfm ~]# dfm host set [netapp_host_ip ya da dns adı] hostlogin=[yeni_kullanıcı]
Changed user for host xxx (427).

Posted in Dfm, Storage Systems on April 25th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

netapp read only user ekleme

Netapp üstünde bir filer’da istediğiniz rollerde bir grup yoksa aşağıdaki gibi role ve gruplar ekleyebilirsiniz.

Öncelikle gruba atamak için roller ekliyoruz.
Bütün roller için şuraya bakabilirsiniz.

filer> useradmin role add readonlyrole -a login-http-admin,api-system-get-*
Role < readonlyrole > added.

readonlyrole isimli bir role ekledik. Şiödi bu rolü bir gruba atayalım.

filer> useradmin group add readonlygroup -r readonlyrole            
Group < readonlygroup > added.

readonlygroup isimli bir grup ekledik. Son aşama kullanıcımızı bu gruba dahil etmek ve kullanıcıyı oluşturmak.

filer> useradmin user add username -g readonlygroup
New password:
Retype new password:
User < username > added.

Evet username isimli bir kullanıcı ekledik artık bu kullanıcı belirttiğimiz rollerde netapp filer’a giriş yapabilecek.

Posted in Netapp, Storage Systems on April 15th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Komut satırından dfm’e yeni filer host eklemek.

dfm host add [ip] veya [hostname]

Posted in Dfm, Storage Systems on April 5th, 2013 by Kürşad DARA | | 0 Comments

Warning event on netapp1:aggr0 (Aggregate Snapshot Reserve Almost Full)

Snapshot reserve almost full dediğine göre biraz ayırdığımız alanı büyültmemiz gerekiyor.

netapp1> df -A -g aggr0
Aggregate        total    used   avail capacity 
aggr0          573GB   519GB    127GB   90% 
aggr0/.snapshot     73GB    61GB   12GB   84% 

Bunun için ;

netapp1> snap reserve -A aggr0 20

komutunu kullanıyoruz.

Default olarak ayrılan alan %5 Biz bu alanı %20 ye çıkartıyoruz. Yani toplam storage’ın %20 sini kullanacak.

netapp1> df -A -g aggr0
Aggregate        total    used   avail capacity 
aggr0          573GB   519GB    54GB   90% 
aggr0/.snapshot     143GB    61GB   82GB   42% 

Posted in Netapp, Storage Systems on November 18th, 2011 by Kürşad DARA | | 0 Comments